உடம்பில் சர்க்கரை நோய் இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? Doctor On CallDoctorOnCall #சர்க்கரைநோய் #Diabetes #Sugar #SugarInsulin #DiabetesDiet Doctor explains about diabetes? What are the risk factors?

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *