A Day in my life 💇🏼‍♀️✨| New Haircut, Pet Exhibition, Street Food , หาหมอฟัน ,พาหมูหมีไปเที่ยวDailyvlog #Thailand #Scottishfold #vlog ฮัลโหลววว ทุกคน ʕ•ᴥ•ʔ คลิปใหม่มาแล้ว ~ คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ครั้งนี้พิเศษตรงที่พาพี่หมูหมีไปด้วย …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *